Vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over taxaties met uiteraard een kort en duidelijk antwoord.

1. Wanneer heb ik een taxatierapport nodig?
         1. bij de aankoop van een woning
            - indicatie koopsom
            - hypotheekverstrekking
         2. bij het wijzigen van uw hypotheek - oversluiting
            - verhoging
            - verbouwing
            - 2e hypotheek
         3. belasting
            - aanslag successierechten (bij een nalatenschap)
            - minnelijke waardering (taxatie met de belastingdienst)
            - WOZ bezwaar
         4. verzekering
            - herbouwwaarde i.v.m. met opstalverzekering
         5. anders
            - bijvoorbeeld boedelscheiding (echtscheiding)   

2. Wat is de onderhandse verkoopwaarde?
      Officieel: “onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik”
      Dit is de prijs die het vastgoed bij onderhandse verkoop, met de beste voorbereiding, bij lege en ontruimde oplevering, vrij van huur en huurrechten en eventuele andere gebruiksrechten, door de meest biedende gegadigde zal worden geboden (uit: Praktijkaspecten Vastgoed van F.J.M. Kousemaeker).
      Met andere woorden: de waarde van de woning indien deze onder normale omstandigheden in de huidige staat zou worden verkocht.   

3. Welke waarden kunnen er nog meer er in het rapport worden vermeld?
      In principe worden er drie waarden in het rapport vermeld:
         1. Onderhandse verkoopwaarde.
         2. Executiewaarde vrij van huur en gebruik in de huidige staat: Deze waarde ligt lager dan de onderhandse verkoopwaarde, omdat dit de waarde is wanneer de woning gedwongen openbaar moet worden verkocht op een veiling. De financier vindt dit de belangrijkste waarde, aangezien deze waarde wordt gebruikt als uitgangspunt voor de te verstrekken hypotheek. De executiewaarde is een afgeleide van de onderhandse verkoopwaarde. Atlas Taxatie gaat uit van een percentage tussen 75 en 90% van de onderhandse verkoopwaarde. Dit percentage is afhankelijk van de courantheid van de woning en de markt.
         3. Indicatie van de herbouwwaarde: De herbouwwaarde is een bedrag dat nodig is om de woning weer te herbouwen in dezelfde staat als deze was voor het moment van de schade. In het taxatierapport wordt een indicatie van de herbouwwaarde gegeven. Atlas Taxatie adviseert opdrachtgevers altijd om de herbouwwaarde in overleg met de assurantieadviseur vast te stellen.

      Indien het getaxeerde een appartement betreft, zal de herbouwwaarde niet vermeld worden, aangezien in dit geval de herbouwwaarde van het gehele gebouw moet worden vastgesteld door de Vereniging van Eigenaren.

      Bij een verbouwing zal de onderhandse verkoopwaarde en de executiewaarde ook moeten worden vastgesteld na verbouwing. Deze waarden zullen uiteraard door Atlas Taxaties worden vermeld indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht aangeeft dat er verbouwd zal gaan worden.   

4. Over welke waarde, in het rapport genoemd, berekend Atlas Taxaties het tarief?
      Atlas Taxatie berekend het tarief over de hoogste waarde genoemd in het rapport (niet zijnde de herbouwwaarde).

5. Wat is een taxatie precies?
      Daar is geen eensluidend antwoord op te geven. Volgens het woordenboek: de waarde van iets beramen, begroten of schatten. Volgens het boek Taxatieleer onroerende zaken van George G.M. ten  Have is een taxatie een intelligente gissing om de juiste en realistische waarde van een zaak te verkrijgen. Wat zeer belangrijk is, is dat deze schatting zo nauwkeurig mogelijk dient te zijn, gezien de grote financiële belangen. Taxeren houdt meer in dan het maken van een rekensom. Atlas Taxaties weet precies met welke factoren rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de waarde van een woning.   

6. Welke wijzigingen heeft de NHG doorgevoerd?                                                                                                                                    
  Dit zijn hoofdzakelijk wijzigingen die te maken hebben met het voorkomen van fraude. Voor meer informatie verwijs ik naar de internetsite van NHG of uw intermediar.      


Aangesloten bij
© 2022 Atlas Taxatie - All right reserved.