Werkwijze

Het verstrekken van een taxatieopdracht aan Atlas Taxatie is eenvoudig en snel geregeld. Bij het kopen of verbouwen van uw huis komt al genoeg kijken. Laat uw huis of het door u aan te kopen huis dan ook door Atlas Taxatie taxeren, zodat u weet dat dit snel en accuraat gebeurd.

Atlas Taxatie gaat als volgt te werk:

1. Vul het Taxatieopdracht aanvraagformulier online in.
2. Indien het taxatierapport tevens nodig is voor de aanvraag NHG, vermeldt dit dan apart bij de aanvraag. (uitleg onder aan deze pagina)
3. Nadat de aanvraag voor een taxatie door Atlas Taxatie in ontvangen, zal er binnen 24 uur contact met u worden opgenomen om het aanvraagformulier door te lopen en eventuele nadere informatie te vragen.
4. Als uw eigen woonhuis dient te worden getaxeerd zal er direct een afspraak met u worden gemaakt voor de opname van uw woning.
5. Wanneer een nieuw aan te kopen woning moet worden getaxeerd zal Atlas Taxatie contact opnemen met de verkoper of de verkopende makelaar en een afspraak maken voor de taxatie van de woning.
6. Atlas Taxatie vraagt informatie op bij het Kadaster en eventueel bij de gemeente waarin de woning staat.
7. Maximaal 3 werkdagen na de opname van de woning en betaling van de nota, ontvangt u het rapport in tweevoud, voorzien van foto.

Wanneer u ons aanvraagformulier invult, slaan wij persoonlijke gegevens van u op. Hierbij hechten wij veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u precies hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Aangesloten bij
© 2022 Atlas Taxatie - All right reserved.